Information om personuppgiftsbehandling

Varför vi behandlar dina personuppgifter, den lagliga grunden, vilka personuppgifter vi behandlar och lagringsperioden

Personuppgiftsansvarig

Bookatreat är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med att du bokar in tid hos oss för att utnyttja vår Tjänst (Tjänsten/er).


1.Lagring av personuppgifter vid tidsbokning

För att uppfylla avtalet om Tjänsten eller Tjänster du har beställt från oss


Behandlingar som utförs

 • Skapa en bokning i ett digitalt bokningssystem som är synlig för Bookatreat samt den salong där din behandling kommer att utföras.
 • Kommunicera med dig angående bokningen, t.ex. utskick av SMS-påminnelser.
 • Kommunicera med salongen om din bokade behandling, t.ex. genom SMS samt e-mail.
 • Din bokningshistorik samt information om de transaktioner du gjort sparas för att vi ska kunna tillhandahålla din bonus i enlighet med det bonusprogram Bookatreat erbjuder dig som registrerad medlem.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Adress
 • Mobilnummer
 • Mailadress
 • Typ av tjänst du har beställt och detaljer kring tjänstens uförande
 • Eventuella meddelande du lämnar med bokningen

Din registrerade kortuppgifter är krypterade och hanteras av betaltjänsten Stripe. Bookatreat eller annan tredje part har inte tillgång till dina kortuppgifter.


Laglig grund

Fullgörande av avtal för utförande av tjänst du har beställt. Insamlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt den överenskommelse vi träffar. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte fullgöra våra åtaganden och vi tvingas neka dig tillgång till tjänsten.


Lagringsperiod

Uppgifterna sparas i upp till 36 månader efter att Tjänsten har slutförts. Detta då vi har skyldighet att betala ut din insamlade bonus via Bookatreat.


Behandlingar som utförs

 • Analys av mängden bokningar och bokningarnas art som genomförts

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Typ av tjänst du har beställt och detaljer kring tjänstens uförande, t.ex. tidpunkt, status, betalt pris.

Laglig grund

Berättigat intresse att skapa rapporter och föra statistik. Behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna sammanställa dessa dokument för att planera vår verksamhet.


Lagringsperiod

Uppgifterna sparas som längst 36 månader efter att du nyttjat våra tjänster.


4.Lagring av bokningshistorik för SMS-utskick

För att marknadsföra Tjänsten, liknande Tjänster eller produkter kopplade till Tjänsten till dig.


Behandlingar som utförs

 • Utskick av erbjudanden och nyhetsbrev via e-post och SMS

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Typ av tjänst du har beställt och detaljer kring tjänstens uförande, t.ex. tidpunkt

Laglig grund

Berättigat intresse att kunna marknadsföra våra tjänster och produkter till dig som varit kund hos oss under begränsad tid. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att marknadsföra våra tjänster och produkter till dig som varit kund hos oss under begränsad tid. Du har alltid möjlighet att när som helst begära att du inte vill ta emot nyhetsbrev och erbjudanden genom att meddela oss.

Lagringsperiod

Uppgifterna sparas som längst 24 månader efter att du nyttjat våra tjänster.


Hur samlar vi in personuppgifter?

Personuppgifterna får vi in enligt följande :

 • Då du själv skriver in personuppgifterna vid registrering av ett konto i Bookatreat via våra appar eller webb.

Mottagare av personuppgifter och överföringar utanför EU/EES

Vi kan som personuppgiftsansvarig uppdra åt en partner eller leverantör att utföra den behandling som har specificerats ovan, t.ex. IT-leverantörer som hanterar nödvändig drift och media- och reklambyråer. Sådan behandling kommer inte att ske för annat ändamål än som angivits. Vissa partners och leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför EU/EES (ett s.k. Tredje land). Överföring sker endast till sådana länder som enligt EU-kommissionen har en adekvat skyddsnivå eller att leverantören innehar ett rättsligt bindande och verkställbart instrument som garanterar uppgifternas säkerhet.

Dina rättigheter som registrerad

Du äger rätt att:

 • begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av dessa (registerutdrag);
 • att få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter;
 • invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas;
 • få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet), och
 • Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Kontaktinformation

Om du vill utöva några av dina rättigheter kan du kontakta oss på info@bookatreat.se

Köpvillkor

Bookatreat förmedlar behandlingar för den ansvariga salongens/behandlarens räkning och är själv endast ombud. Alla anspråk pga. behandlingarna och dess genomförande skall riktas till salong/behandlaren.

Betalning

Vi accepterar betalningar från de vanligaste typerna av kredit och betalkort. Överföringen av information är krypterad och bookatreat kan inte ta del av Dina kortuppgifter vilket ökar säkerheten för dig som kund.

Ångerrätt

En bokning kan ångras med 100 % återbetalning fram till dess att återstår 24 timmar till bokad tid. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av behandlingar.

Avbokning

Alla bokningar kan avbokas och köpet återbetalas till fullo om avbokningen görs fram till dess att det återstår 24 timmar till bokad tid. Avbokningar gjorda med mindre är 24-timmar kvar till bokad tid debiteras fullt pris.

Reklamation

För reklamation av utförda behandlingar skall Kunden i första hand kontakta den salong som utfört behandlingen.